ประชาสัมพันธ์ แจ้งสหกรณ์ฯ ปิดทำการ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น.