ประชาสัมพันธ์ เปิดรับเอกสารเงินกู้พิเศษเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินกลุ่มใหม่ และรีไฟแนนซ์