ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และรับเงินรางวัลพร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษเฉพาะผู้อยู่ในงานเท่านั้น