Slider

 

รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ชุดที่ 48 ประจำปี 2566 

ประกาศฯ รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการฯ

ประกาศฯ หลักเกณฑ์ และวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งฯ 


ประกาศสหกรณ์ฯ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา

 

 


 

 


ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด 

เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบสาธารณภัย
กรณีสมาชิกเป็นโรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1. ข่าวสารสมาชิก
  2. เลือกตั้งกรรมการ
  3. ประกาศสหกรณ์
  4. สรุปมติที่ประชุม
  5. ข่าวสาร สส.ชสอ.speaker1

 
 
 


 
 


 


 


 

 
วันนี้32
เมื่อวานนี้264
สัปดาห์นี้583
เดือนนี้1777
รวมทั้งหมด297777
ผู้ใช้งานขณะนี้
3
Online