ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และรับเงินรางวัลพร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษเฉพาะผู้อยู่ในงานเท่านั้น


 

การลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลจะใช้ผ่านระบบ QR Code ภายในห้องประชุม ซึ่งใช้ระบบสุ่มรายชื่อผู้โชคดีจากระบบคอมพิวเตอร์ และเฉพาะผู้ที่อยู่ภายในงานเท่านั้น ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดนำสมาร์ทโฟน(Smart Phone) หรืออุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Smart Device) มาด้วยเพื่อลงทะเบียนรายชื่อลุ้นรางวัลพิเศษ

speaker1