เปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับฟังปัญหา ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้สมาชิกได้รับทราบและปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่านสามารถเข้าไลน์กลุ่ม (Open Chat) ใหม่ของสหกรณ์ฯ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด ได้เปลี่ยนช่องทางการติดต่อสื่อสาร เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับฟังปัญหา ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้สมาชิกได้รับทราบและปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยท่านสามารถเข้าไลน์กลุ่ม (Open Chat) ใหม่ของสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โดยสมาชิกฯ สามารถแตะลิงก์ด้านล่าง หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าร่วม Open Chat ที่แนบมาพร้อมนี้
https://line.me/ti/g2/mHILXr7ls-G2OAfq8hTXtg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

speaker1