แจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัล ในแต่ละรอบ (รอบที่ 1 – 3 )

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมลุ้นรางวัล ในแต่ละรอบ (รอบที่ 1 – 3 )

1. นำสมาร์ทโฟนของท่านสแกน QR-Code ที่ขึ้นในห้องประชุม หรือจุดบริการภายในบริเวณงาน 
2. กรอกชื่อ – สกุลของท่าน โดยไม่ต้องใช้คำนำหน้าชื่อ
3. กดส่งข้อมูล
4. หากมีการส่งข้อมูลซ้ำ ระบบจะทำการลบชื่อที่ซ้ำออกไปเหลือเพียง 1 รายชื่อเท่านั้น
5. ระบบจะทำการสุ่มเลือกผู้โชคดี
6. หากท่านได้รับรางวัลแล้ว ท่านจะไม่ได้รับสิทธิลุ้นรางวัลในรอบถัดไป


หมายเหตุ :

1. การจับรางวัลรอบที่ 1 – 3 ผู้มีสิทธิลุ้นรับรางวัลคือสมาชิกที่อยู่ร่วมประชุมเท่านั้น
2. การจับรางวัลรอบที่ 4 ผู้มีสิทธิลุ้นรับรางวัลคือสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
3. สมาชิกผู้โชคดีมีสิทธิได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

speaker1