Slider

 

 


 

 

 


 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เรื่อง หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

 

 


 
แบบฟอร์มใบสมัคร และเอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

 

 


ประกาศสหกรณ์ฯ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา

 

 


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  1. ข่าวสารสมาชิก
  2. เลือกตั้งกรรมการ
  3. ประกาศสหกรณ์
  4. สรุปมติที่ประชุม
  5. ข่าวสาร สส.ชสอ.speaker1

 
 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 

เงินกู้ฉุกเฉิน 6.00
เงินกู้สามัญ 6.00
เงินกู้เพื่อการปลดเปลื้องหนี้สิน 6.00
เงินกู้เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการซื้อยานพาหนะ 6.00
เงินกู้เพื่อการคุ้มครองชีวิตฯ 6.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 6.00
เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว  6.00
เงินกู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.00
เงินกู้เพื่อการประหยัดพลังงาน  6.00
เงินกู้เพื่อการสมรส  6.00

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.50
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 36 เดือน 3.00
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 60 เดือน 3.00

 


 
 


 


 


 

 
วันนี้20
เมื่อวานนี้191
สัปดาห์นี้1975
เดือนนี้2900
รวมทั้งหมด371333
ผู้ใช้งานขณะนี้
1
Online